Hotline miền Bắc

Hotline miền Nam

Với mong muốn đạt thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng nhanh chóng giữa khách hàng và Vận Tải Bắc Tiên Phong, chúng tôi gửi đến Quý khách mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ.

Một số điểm cần lưu ý trước Quý khách ký hợp đồng vận chuyển với chúng tôi:

Giá cước vận chuyển là điều khoản không thế thiếu khi 2 bên thỏa thuận và ký hợp đồng, cần ghi rõ các yếu tố tạo nên giá cước như: Đơn vị xác định giá, xác định phụ trội, một số trường hợp khi tải trọng hàng hóa vượt thỏa thuận của hợp của hợp đồng, hoặc thời điểm xác định giá hay tỉ lệ tiền tệ liên quan đến giá.

1) Địa điểm lấy hàng và giao hàng hóa

Hai bên cần lưu ý địa chỉ lấy hàng và giao hàng có cấm tải, cấm dừng, cấm đậu xe khi bóc xếp hàng hóa hay hay không vì để tranh những sự cố không đáng có xảy ra.

2) Thời gian vận chuyển hàng hóa

Cần nêu rõ ngày nào, khung giờ chúng tôi lấy hàng (hoặc bên Quý khách tự đến gửi hàng) và ngày nào, khung giờ nào chúng tôi cần giao hàng đến (hoặc Quý khách tự đến nhận hàng hóa).

Ví dụ: Một số đối tác của chúng tôi là các siêu thị lớn, họ chỉ nhận hàng hóa vào sáng sớm 4h đến 5h sáng. Khi đó chúng tôi sẽ tính toán lịch trình xe tải chạy cho hợp lý với khung giờ cần giao.

3) Tính pháp lý hàng hóa khi vận chuyển cần nhất những giấy tờ sau:

Đối với hàng nhập khẩu

  • Hóa đơn giá trị gia tăng của đơn hàng đang vận chuyển.
  • Tem nhãn, mác phụ bằng Tiềng Việt.
  • Tờ khai hải quan, thông quan.

Đối với hàng sản xuất trong nước

  • Hóa đơn giá trị gia tăng hàng hóa.
  • Tem nhãn, mác phụ bằng Tiềng Việt.
  • Những trường hợp hàng gia công hoặc chuyển về chi nhánh nên không có hóa đơn giá trị gia tăng thì cần thay thế bằng Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Nội Bộ, mẫu của bộ tà chính.

4) Điều khoản đền bù

Các bên cần quy định rõ số tiền đền bù, thời gian đền bù và cần thiến nhất là các điều kiện đền bù, điều kiện bất khả kháng.

Các dịch vụ khác: